enkelt er det

– Montering steg for steg

Fjern pyntedeksel på stikkontakt.
Husk å slå av sikring!

Når du har inspisert stikkontakten og riktig retning er valgt, skyv Smart Connect sine to/tre pinner inn i stikkontakten sine to strømklemmer. Bildene viser  jordet (tre pinner) og ujordet versjon (to pinner).

For montering av Smart Connect fra høyre mot venstre; monter i nederste klemmepar.

For montering fra venstre til høyre; monter i øverste klemmepar.

Trykk Smart Connect inntil veggen, og skru fast Smart Connect gjennom de fire hullene i front på Smart Connect.